8 november 2008

Kaart en ATC voor Annette

Dit zijn de kaart en ATC die ik aan Annette heb gestuurd. Zij heeft ze inmiddels ontvangen, dus nu kan ik ze jullie ook wel laten zien.

These are the postcard and ATC I send to Annette. She received them, so now I can show them to you too.

Geen opmerkingen: